Organisasjon

10 grunner til å bli tillitsvalgt

Verv i en av landbrukets organisasjon er meningsfylt, skaper nye muligheter og gir makt.

Vi har spurt tidligere og nåværende tillitsvalgte om deres beste grunner til å takke ja til et verv i landbruket. Her er deres svar:

1. Det er lærerikt

Mange tidligere tillitsvalgte løfter fram lærdommen et tillitsverv gir som noe av det mest givende. Når man kommer inn som ny i et styre er det selvsagt at man ikke kan alt fra før, men gjennom arbeidet i vervet vil du tilegne deg masse ny kunnskap.

2. Du får makt

Organisasjonene i landbruket er store og betydningsfulle aktører i det norske samfunnet, og som tillitsvalgt får du makt til å påvirke beslutningene som tas i disse organisasjonene. Dermed kan du bidra til å skape positive endringer for norske bønder og norsk matproduksjon!

3. Du får ta del i et unikt fellesskap

I de fleste organisasjonener, og spesielt internt i et styre, kan man bygge et helt spesielt samhold. Å få være en del av dette er givende og verdifullt. Kontakter og vennskap knyttes, og disse kan gi glede langt utover den perioden du blir valgt for.

4. Du får være med på kurs

Som tillitsvalgt i landbruket vil du få tilbud om en rekke ulike kurs, slik som tilbudet gjennom Landbruk Arena. Dette har stor verdi inn i selve vervet, men er også nyttig å ha med seg til andre arenaer og til senere arbeid.

5. Kunnskap med overføringsverdi

Med et verv i en av landbrukets organisasjoner vil det være viktig å holde seg oppdatert på økonomi, politikk, regelverk og faglig utvikling innenfor selskapets fagområde. Det er krevende, men gir også masse ny kunnskap som har overføringsverdi til egen gård og produksjon.

Som tillitsvalgt i landbruket får du anledning til å delta på konferanser, seminarer, kurs og møter. Både i regi av egen organisasjon, men ofte også med representanter fra andre organisasjoner. Dermed får du god anledning til å bygge nettverk og være med i interessante samtaler med andre som har et engasjement for landbruket.

7. Du får utfordret deg selv

Som tillitsvalgt i en organisasjon vil du helt sikkert møte situasjoner som oppleves som nye og kanskje litt ukomfortable. Første møte med en skikkelig talestol eller et TV-kamera er bare noen eksempler. I disse utfordringene ligger imidlertid potensialet til å vokse og utvikle seg.

8. Du får økt engasjement og energi

Mange opplever at engasjement avler engasjement. Når du vet at en stor organisasjon har gitt deg tillit til å jobbe med saker du brenner for, i samarbeid med andre engasjerte folk, er det stor sjans for at du vil oppleve at dette gir ny energi inn i jobben du skal gjøre.

9. Det er et meningsfylt oppdrag

Mat er et av menneskers mest grunnleggende behov, og norske bønder produserer mat som kjennetegnes av trygghet, god dyrevelferd og høy kvalitet.

Som tillitsvalgt i landbruket gjør du en jobb på vegne av den norske bonden. Det er viktig, og ikke minst meningsfylt.

10. Det er en grunn til at DU blir spurt!

Et tillitsverv krever mye av både tid, innsats og kunnskap,  og det er ikke til å stikke under en stol at det kan være krevende. Om du får spørsmålet fra valgkomiteen om å ta på deg et verv er det allikevel viktig å huske at det er en grunn til at de ønsker nettopp deg. De ser at du har noe å tilføre i organisasjon, så ta utfordringen!