Kommunikasjon

10 tips til deg som vil skrive en god tekst

1. Definer mål, budskap og målgruppe

Før du begynner å skrive på teksten din må du ha en plan på hva du vil oppnå med teksten, hva du skal si og hvem du skal si det til. Har du svaret på disse tre spørsmålene vil skrivingen gå som en lek.

2. Skriv kort og server hovedpoengene dine tidlig i teksten

Uansett hvor god du er til å skrive, så kommer du ikke unna at folk er travle. De har andre ting å gjøre enn å lese dine tekster. Skriv derfor kort og konsist, uten for mye snikksnakk. Det er viktigere at de får med seg poenget ditt, enn at de bruker lang tid på teksten din, og derfor bør hovedbudskapet ditt komme tidlig frem i teksten din.

3. Gi leseren pauser i teksten

Å lese på nettet er annerledes enn å lese på papir. Ikke vær redd for å bryte opp teksten din i korte avsnitt, gjerne med mellomtitler.

4. Hjelp leseren til å forstå tall

Med mindre du er professor i matematikk, så blir tall veldig diffuse når det blir litt størrelse på dem. Hjelp derfor leseren med å forstå ved å sette tallene i perspektiv.

Eksempel: 100 000 mål dyrka mark legges ned hvert år

100 000 mål er et veldig høyt tall, men hva sier det egentlig? Prøv derfor heller å bryte det ned til en konkret størrelse som folk har et forhold til.

Skriv heller: 20 fotballbaner med dyrka mark legges ned hvert år.

4. Hjelp leseren med å se for seg poengene dine

En tekst blir ofte mer spennende å lese hvis du kan hjelpe leseren med å se for seg det du skriver om. Det kan du gjøre ved å beskrive eller sammenligne. Skjønnlitterære forfattere er eksperter på dette.

Eksempler:

Tennene skranglet i munnen på han.

Øynene hennes ble like store som tallerkener.

5. Bruk eksempler

Hjelp leseren med å forstå poengene dine ved å bruke eksempler.

6. Ikke hikk

Ofte når man skriver om et bestemt tema gjentar man det samme ordet mange ganger i løpet av teksten. Dette kalles for “hikke”.

Eksempel: Traktoren er bondens beste venn. Traktoren hjelper bonden med mange oppgaver i løpet av dagen. Uten traktoren kunne ikke bonden gjort jobben sin.

I stedet for å gjenta “traktor” mange ganger i løpet av teksten så bør du heller velge synonymer eller skrive om setningen.

Eksempel: Traktoren er bondens beste venn. Den store John Deere-maskinen hjelper bonden med mange oppgaver i løpet av dagen. Uten den mekaniske bestevennen kunne ikke bonden gjort jobben sin.

7. Vær konkret

For å unngå hikke, er det veldig lett å ty til lite beskrivende ord som “det”, “dette” og “den”. Problemet med å bruke upresise ord som “den” og “det”, er at det er ikke alltid like lett for leseren å forstå hva forfatteren mener med “det”.

Eksempel: Været var fint og bonden kunne endelig gjøre våronna. Det satte hun pris på.

I dette eksempel er det ikke så lett å vite hva bonden egentlig satte pris på. Var det at været var fint, eller at hun kunne gjøre unna vårronna? Skriv heller ut hele setningen.

Eksempel: Været var fint og bonden kunne gjøre vårronna. Bonden satte pris på å endelig få gjort jobben.

8. Kill your darlings

Du har skrevet et nydelig poeng, men så passer det ikke helt inn i teksten. Fjern det! Alt som ikke passer inn i teksten og som ikke svarer på budskapet ditt har ikke noe der å gjøre. Bruk det heller i en annen tekst.

9. Unngå skrivefeil

Skrivefeil forstyrrer leseren i å lese teksten din, samtidig som det gir et dårlig inntrykk av forfatteren. Bruk derfor tid på språkvask. Det kan du enten gjøre ved å kjøre teksten gjennom et skikkelig korrekturprogram som Orion, eller få en venn til å lese over.

10. Få tilbakemeldinger av en god venn eller kollega

For å være sikker på at du har skrevet en lettfattelig og god tekst, er det lurt å få det bekreftet, eller avkreftet, av noen andre. Ved å få tilbakemeldinger fra en annen person kan du få luket ut skrivefeil og dårlige argumenter. Slik kan teksten din bli enda bedre!