Organisasjon

5 ting å tenke på før du takker ja til et verv

Gode spørsmål å stille seg selv og andre når en spennende mulighet dukker opp.

1. Styrets muligheter og utfordringer

Sett deg inn de siste års arbeid, resultater og utvikling.

Årsmeldinger, regnskap og revisjonsberetninger er åpenbart nyttige kilder til denne informasjonen. Det kan også være greit å ta en prat med noen som kjenner organisasjonen godt, slik som styreleder, nåværende/tidligere styremedlemmer eller daglig leder.

Hvilke forvetninger har de til et nytt styremedlem? Er det kanskje en egen instruks for styret som du kan få kikke på?

2. Er kompetansen din den riktige?

Om valgkomiteen ønsker deg mener de naturligvis også at du har den nødvendige kompetansen til å skjøtte det aktuelle vervet. Be gjerne valgkomiteen begrunne hvorfor de mener at du er en egnet kandidat, om dette ikke har blitt gjort.

Det er også greit å ta en runde med seg selv. Sett i lys av organisasjonens utfordringer og muligheter: har du den rette kompetansen til å bidra til videre utvikling? Trenger du eventuelt kompetanseheving, og vil dette bli gitt? Hva slags kompetanse har de øvrige styremedlemmene – og hvordan kan dere utfylle hverandre?

3. Er timingen riktig?

Et styreverv krever tid og engasjement til å gå løs på oppgavene som venter. Hvordan passer dette inn i din øvrige situasjon, med tanke på jobb, familie etc.?

Kan dette vervet føre til at du mister andre muligheter? Hvilke tilpasninger må du eventuelt gjøre for å få rom til å ta på deg dette vervet, og er det en prioritering som er riktig for deg akkurat nå? Er dette en «once in a lifetime»-mulighet, eller kan det tenkes at du vil få sjansen igjen senere?

4. Blir det gøy?

Alle er ikke nødvendigvis opptatt av at et styreverv skal være gøy, og de færreste verv er bare gøy hele tiden. Allikevel er det helt klart triveligere å bidra i en organisasjon der man har en positiv og motiverende kultur.

Hvordan framstår samarbeidet i styret? Er relasjonen mellom styret og daglig leder/ansatte god? Er det gjennomført styreevaluering i det siste? Resultater fra slike evalueringer vil gjerne gi et realistisk bilde av arbeidet i styret.

5. Er du villig til å ta ansvaret?

Et styreverv betyr at du må være villig til å ta på deg det ansvaret som følger med.

Vurder nøye hva slags risiko bedriften kan stå ovenfor, og hvordan dette eventuelt kan påvirke deg. Nok en gang kan tidligere revisjonsberetninger være nyttige.

Dersom det er snakk om et styreverv i en samvirkebedrift er ansvaret gitt i samvirkeloven, se kapittel 12.

Lykke til!