Samvirke

Endringer i samvirkeloven 2021

I 2021 kom det endringer i samvirkeloven knyttet til møtevirksomhet. Under kan du finne høringsbrev, innspill fra Norsk Landbrukssamvirke og endelig Proposisjon til Stortinget.

I 2021 ble det vedtatt endringer i samvirkeloven, i hovedsak knyttet til gjennomføring av møter.