Organisasjon

Hva er mentorordningen i Ta Grep?

Ta Grep er et mentorprogram for tillitsvalgte i landbruket. I løpet av programmet blir du godt kjent med landbrukssamvirkenes problemstillinger og får tett oppfølging av en mentor.

Ta Grep er et samlingsbasert mentorprogram som betyr at deltakerne møtes på tre ulike samlinger i løpet av perioden. Oppfølgingen av mentor, derimot, skjer kontinuerlig i løpet av hele perioden – og noen ganger lenge etter at programmet er ferdig.

Mentorprogrammet innebærer at du får din personlige samtalepartner i programperioden som skal bistå deg med å utvikle deg selv og nå dine mål.

Hva er en mentor?

I Ta Grep er mentor en erfaren person som skal fungere som samtalepartner og veileder for en mindre erfaren person. En mentor er en person som skal stimulere til læring og utvikling.

Hvem kan bli din mentor?

For at mentorprogrammet skal bli vellykket må mentor og deltaker ha god kjemi og at de får godt utbytte av hverandre. Derfor bruker vi mye tid på å finne de riktige kandidatene. Det er derfor viktig at du som deltaker beskriver hvilke behov du har, slik at vi kan finne riktig mentor til deg.

En mentor kan være en tidligere styreleder, styremedlem eller ansatt fra landbrukets organisasjoner. Vi prøver å finne en mentor som bor geografisk i nærheten av deltakeren, men det viktigste er at vi tror relasjonen blir god.

Hvordan fungerer mentorordningen?

Mentorordningen er basert på fem møter mellom mentor og deltaker i løpet av programmet. Av erfaring vet vi at disse møtene bør avtales når programmet starter og det bør være spesifikke temaer knyttet til møtene for at de skal bli gode samtaler.

I det første møtet skal mentor og deltaker bli enige om deltakerens mål for deltakelse i mentorprogrammet. Målene kan være:

  • Bli bedre å formidle et budskap skriftlig og muntlig.
  • Lære å lage strategier
  • Forstå økonomien i et selskap
  • Få økt selvinnsikt og disponere sin tid bedre.
  • Lære å tåle kritikk.

Målene må være så konkret som mulig slik at de lar seg måle ved programmets slutt. Uklare mål kan gi uklare forventninger til mentor og deltager. Målene kan være store eller små, men de må oppleves som oppnåelig.

Vi anbefaler at møtene skjer fysisk, men det er ikke alltid like lett å få til. Møtene kan skje hjemme hos deltakeren, men det det kan også kombineres med andre møtesteder.

Hvordan bruke mentorordningen?

Det er viktig at du som deltaker bruker mentoren din og involver han eller hun i din reise i Ta Grep-programmet.

Det en mentor ikke liker er å ikke bli brukt. De blir gjerne mer og mer engasjert etter som deltageren innvier dem i sine utfordringer.