Politikk

Hva er RÅK?

Hvordan definerer man en RÅK-vare og hvorfor er dette viktig å vite om?

RÅK er en forkortelse for råvarepriskompensasjon, hvis hensikt er å bidra til at den norske næringsmiddelindustrien bruker norske råvarer i sin produksjon.

Ordningen er knyttet opp til EØS-avtalens protokoll 3. Jordbruksvarer er i utgangspunktet ikke omfattet av EØS-avtalens prinsipp om fri flyt av varer mellom alle partsland, og det derfor det er toll på en del jordbruksvarer. Det finnes imidlertid gråsoner og unntak til dette.

Industrivarer er nemlig omfattet av EØS-avtalen. Fordi enkelte jordbruksvarer inngår som en råvare i matindustrien blir de regnet som del av en industrivare.

Dermed får man en rekke varer som både er en jordbruksvare og en industrivare, og disse kalles industrielt bearbeidede jordbruksvarer.

Når er en jordbruksvare bearbeidet?

Skillet mellom jordbruksvarer og bearbeidede jordbruksvarer er ikke alltid like åpenbart. Det er nemlig mange måter å bearbeide en jordbruksvare på.

For eksempel er yoghurt naturell regnet som en vanlig jordbruksvare. Når man tilsetter smak blir yoghurten derimot en bearbeidet jordbruksvare. Tilsvarende blir potet regnet som en jordbruksvare, mens potetmos blir regnet som en bearbeidet jordbruksvare.

Tollsats på RÅK-varer

Dette regelverket gjør at man får forskjellig toll på varer som egentlig er ganske like.

Tollsatsen på smaksatte yoghurter er eksempelvis lavere enn tollsatsen på naturell yoghurt. Tilsvarende er det lavere toll på smaksatt melk og kokte poteter enn på vanlig melk og ubehandlede poteter.

Hensikten med EØS-avtalen er å øke handelen mellom medlemslandene. Samtidig er det forståelse for betydningen av å ta vare på egen primærproduksjon. Derfor har man RÅK-ordningen, hvis hensikt er å ivareta begge disse hensynene. For å beskytte råvarer vi produserer i Norge, er det andelen av de gitte råvarene i produktet som avgjør hva tollsatsen blir.

Kompensasjon til norske RÅK-produsenter

Siden lønns- og kostnadsnivået i Norge er høyere enn i de fleste andre land er også norske råvarer stort sett dyrere enn det råvarene er på verdensmarkedet. For enkelte varer gjelder dette til tross for at varen er tollbelagt. For å sikre like konkurransevilkår mellom norsk industri og industri i EU har man RÅK-ordningen.

Når norsk matindustri velger å benytte norske råvarer kan de nemlig søke om kompensasjon siden de velger dyrere råvarer enn de strengt talt må. Slik utjevner man prisforskjellen mellom norske og europeiske råvarer,

Hvor mye penger som settes av til RÅK-ordningen fastsettes i jordbruksforhandlingene hvert år.