Organisasjon

Hvordan holde et møteinnlegg som folk husker?

Du har fått ordet i møte. Hvordan bruker du det best?

Er det din tur til å kommentere, holde innlegg eller orientere om noe i et møte? Kommunikasjonssjef i Norsk Landbrukssamvirke, Frida Gunnestad Johansen, gir deg sine beste tips til å holde et godt møteinnlegg som blir husket.

Det viktigste først

Å starte med det som faktisk er hovedpoenget ditt hindrer at folk faller av eller i verste fall – går glipp av hele poenget ditt. Presenter gjerne bakgrunnen eller begrunnelsen for standpunktet ditt, men det bør skje etter at du har etablert hovedpoenget. Forskning viser at det folk husker er det du sier først og sist, og ikke det i midten.

Snakk høyt og tydelig

«Hva sa han egentlig?». Det er synd om budskapet ditt forsvinner fordi folk må konsentrere seg om og irritere seg over at de ikke hører hva du sier. Prat derfor høyt og tydelig, rett deg opp og bruk gjerne kropsspråket til å fremheve det du skal fortelle om.

Ikke prat for lenge

Det er frustrerende for andre å deltakere i møtet å oppleve at de ikke kommer til orde eller at møtet går over tiden fordi du snakker for lenge. Å bruke lang tid er på ingen måte en garanti for at budskapet ditt når fram, øv deg heller på å være kort og presis.

Ett poeng av gangen

Mye på hjertet? Da er det viktig å huske at det å begrense seg er en kunst. Det er grenser for hvor mange poeng personene rundt deg er i stand til å ta inn på en gang, så prioriter poengene dine og legg fram ett av de om gangen, vær tydelig og kort.

Noter ned stikkord

Om det er flere foran deg på talerlisten før du får ordet: bruk tiden godt og noter gjerne ned et par stikkord for hånd. Forskning viser at du husker bedre hvis du skriver ned det du skal si.