Organisasjon

Hvorfor skal du bli mentor i Ta Grep?

Ta Grep er et mentorprogram for tillitsvalgte i landbruket. Som mentor kan du bidra med din kunnskap og erfaring til å forme nye tillitsvalgte i landbrukets organisasjoner.

Ta Grep har siden 2004 vært et populært program for nye tillitsvalgte i landbruket. Det som gjør programmet så populært er mentorordningen.

Hvorfor skal du bli mentor?

Som mentor vil du få like mye glede av relasjonen som deltakeren har av deg. Det å lære et nytt menneske å kjenne og bistå han eller hun til å nå sine mål er verdifullt i seg selv.

Som mentor er du også med på å bistå din organisasjon til å øke tilgangen på gode tillitsvalgte som kan lede organisasjonen videre.

En viktig del av mentorprogrammet er å møte andre mentorer og deltakere. Det er derfor en effektiv måte å utvikle og utvide ditt eget nettverk.

Hva er en mentor?

I Ta Grep er mentor en erfaren person som skal fungere som samtalepartner og veileder for en mindre erfaren person. En mentor er en person som skal stimulere til læring og utvikling.

Hvem kan bli mentor?

En mentor kan være en tidligere styreleder, styremedlem eller ansatt i landbrukets bedrifter og organisasjoner, men også fra andre miljøer. Det viktigste er at mentoren er nysgjerrig på sin deltager og ønsker å bidra til utvikling.

Å være mentor betyr ikke at man skal belære sin deltaker om sine egne meninger, men hjelpe han eller hun til å nå sine mål.

Det er viktig at mentor og deltaker får god kontakt slik at de får godt utbytte av hverandre. Derfor bruker vi mye tid på å finne de riktige kandidatene.

Hvordan fungerer mentorordningen?

Mentorordningen er basert på fem møter mellom mentor og deltaker i løpet av programmet. Av erfaring vet vi at disse møtene bør avtales når programmet starter og det bør være spesifikke temaer knyttet til møtene for at det skal bli gode samtaler.

I det første møtet skal mentor og deltaker bli enige om deltakerens mål for deltakelse i mentorprogrammet. Målene kan være

  • Bli bedre å formidle et budskap skriftlig og muntlig.
  • Lære å lage strategier
  • Forstå økonomien i et selskap
  • Få økt selvinnsikt og disponere sin tid bedre.
  • Lære å tåle kritikk.

Men målene må være så konkret som mulig slik at de lar seg måle ved programmets slutt. Uklare mål kan gi uklare forventninger til mentor og deltager. Målene kan være store eller små, de må oppleves som oppnåelig.

Vi anbefaler at møtene skjer fysisk, men det er ikke alltid like lett å få til. Møtene kan skje hjemme hos deltakeren, men det det kan også kombineres med andre møtesteder.