Samvirke

Internasjonal sammenlignende studie om lovverk for samvirker. Med norsk delrapport

International Cooperative Allianse og EU publiserte i 2021 en internasjonal studie om lovverk for samvirker. Norsk Landbrukssamvirke hadde ansvar for landrapporten fra Norge.

Alle land har ulik lovgivning for samvirker. I Norge har vi en egen lov for samvirker (samvirkelova), men det er også en rekke andre lover som regulerer samvirkene, feks. konkurranseloven og regnskapsloven. I tillegg har vi egne lover for boligbyggerlag og boligsamvirker (feks. OBOS).

I mange land finnes det ikke noen egen samvirkelov, men de reguleres i et sektorspesifikke eller generelle lover.

Norsk Landbrukssamvirke har bidratt i en internasjonal studie med en beskrivelse av det norske lovverket. Se lenke nedenfor. Studien er en del av et partnerskap mellom International Cooperative Alliance (ICA) og EU. Nasjonale eksperter fra nesten 50 land har bidratt med å beskrive sitt nasjonale lovverk.  Det finnes regionale rapporter fra Europa, Asia, Afrika og Nord- og Latin-Amerika.

Her finner du en beskrivelse av det norske lovverket: Legal Framework Analysis. National Report: Norway

Her finner du en samlerapport for Europa: ICA-EU Partnership Legal Framework Analysis. Regional report: Europe