Organisasjon

Kravspesifikasjon til ordfører av årsmøter og andre store møter.

Ordfører er en sentral rolle for å få gjennomført et godt møte.

Det er viktig at ordfører er godt kjent med organisasjonens formål, struktur og aktivitet. Ordfører må kjenne vedtekter og instrukser godt. Valgte ordførere kan ha i oppgave å se til at årsmøtevedtakene følges opp i ettertid.
På formelle møter kan det være en forretningsorden (felles spilleregler) som ordfører må sette seg godt inn i.
Ordfører må sette seg inn i hendelser som kan komme i møtet.

Med hendelser mener vi:
• Stor pågang til å ville å holde innlegg i møtet, med fare for at man glir på tid.
• Ingen pågang til å holde innlegg og ordfører må stimulerer årsmøtedeltagerne til å bidra.
• Benkeforslag som er ønsket behandlet, men som ikke tilhører dette møtet. Ordfører må da evne å sende saken videre der den hører til. Det kan da være til administrasjon eller til styret.
• Benkeforslag under valget som kan påvirke sammensetning av styret eller i andre roller og bidra til at styresammensetningen ikke innfrir krav i vedtektene.

Egenskaper en ordfører bør inneha:
• Erfaring med å lede forsamlinger. Evne til å tale tydelig og klart slik at forsamlingen kan følge saksgangen.
• Evne til å stoppe opp dersom noe oppstår av nye innspill fra møtedeltagere.
• Evne stil å stoppe opp når noe er uklart.
• Evne til å ta pauser dersom det oppstår uro eller uønskede innspill fra møtedeltagere eller andre.
• Evne til å motivere til å være aktive møtedeltagere.
• Evne til å passe tid og følge saksliste.
• Evne til å se hele møtet.

En ordfører må være både synlig og usynlig samtidig. En ordfører må lede møtet med en fast hånd, men ikke dominerer møtet.
En ordfører må unngå å vise usikkerhet. Da må ordfører ta pause og ta inn manglende kunnskap.

Det er viktig at ordfører er godt kjent med organisasjonens formål, struktur og aktivitet. Ordfører må kjenne vedtekter og instrukser godt. Valgte ordførere kan ha i oppgave å se til at årsmøtevedtakene følges opp i ettertid.
På formelle møter kan det være en forretningsorden (felles spilleregler) som ordfører må sette seg godt inn i.
Ordfører må sette seg inn i hendelser som kan komme i møtet.
Med hendelser mener vi:
• Stor pågang til å ville å holde innlegg i møtet, med fare for at man glir på tid.
• Ingen pågang til å holde innlegg og ordfører må stimulerer årsmøtedeltagerne til å bidra.
• Benkeforslag som er ønsket behandlet, men som ikke tilhører dette møtet. Ordfører må da evne å sende saken videre der den hører til. Det kan da være til administrasjon eller til styret.
• Benkeforslag under valget som kan påvirke sammensetning av styret eller i andre roller og bidra til at styresammensetningen ikke innfrir krav i vedtektene.
Egenskaper en ordfører bør inneha:
• Erfaring med å lede forsamlinger. Evne til å tale tydelig og klart slik at forsamlingen kan følge saksgangen.
• Evne til å stoppe opp dersom noe oppstår av nye innspill fra møtedeltagere.
• Evne stil å stoppe opp når noe er uklart.
• Evne til å ta pauser dersom det oppstår uro eller uønskede innspill fra møtedeltagere eller andre.
• Evne til å motivere til å være aktive møtedeltagere.
• Evne til å passe tid og følge saksliste.
• Evne til å se hele møtet.
En ordfører må være både synlig og usynlig samtidig. En ordfører må lede møtet med en fast hånd, men ikke dominerer møtet.
En ordfører må unngå å vise usikkerhet. Da må ordfører ta pause og ta inn manglende kunnskap.