Samvirke

Samvirkelovverk

For de som er interessert i å lære litt mer om samvirkelovverk, kan dere ta en titt på disse sidene til Coop Europe:

For de som er interessert i å lære litt mer om samvirkelovverk, kan dere ta en titt på disse sidene til Coop Europe: https://coops4dev.coop/en/4deveurope/norway#general  NL, Norges Boligbyggerlag (NBBL) og Coop Norge har bidratt med en beskrivelse av rammebetingelser for samvirker i Norge, og innspillet skal videre brukes  videre i en internasjonal sammenlignende studie. Tallene på første side er litt gamle (dvs fra 2015), men resten av innholdet er rykende ferskt!