Kommunikasjon

Slik bruker du sosiale medier

Hvilke sosiale medier bør du være i, og hvorfor?

Ved å være tilstede i sosiale medier kan du kommunisere med, og nå ut til, et stort antall mennesker.

I motsetning til tradisjonelle medier er du selv redaktør for det innholdet du publiserer i sosiale medier – med de fordeler og ulemper det innebærer.

Les også: Nettvett for tillitsvalgte

Hvilke sosiale medier bør jeg være tilstede i?

Det finnes et hav av ulike sosiale medier. Funksjonene kan til dels overlappe mellom ulike medier, men de største plattformene dreier seg i hovedsak om å dele innhold (eget eller andres) i form av tekst, bilde og/eller video.

Mange bedrifter har en bevisst strategi for sin tilstedeværelse i sosiale medier, og en del av de samme prinsippene kan overføres til medie-valg for privatpersoner. Til syvende og sist handler det om hensikten din – hva slags typer innhold du ønsker å se og selv dele – samt hvilken målgruppe du eventuelt ønsker å nå.

Facebook

«Alle» er på Facebook, men det er hos de eldste aldersgruppene at bruken øker mest. Tonen og tematikken på Facebook er jenvt over uformell og personlig.

Når man registrerer seg på Facebook oppretter man en profil hvor man kan skrive om seg selv, legge ut bilder, videoer etc. Man kan legge til venner, utveksle meldinger med andre (privat eller offentlig), knytte seg til ulike grupper og følge bedrifter, organisasjoner og offentlige personer.

Twitter

I Norge fungerer Twitter i stor grad som en debattkanal/diskusjonsforum. Pressen bruker gjerne kanalen aktivt, og Twitter kan demed være en god kanal om målet ditt er å diskutere eller markere eget ståsted.

Som bruker kan du poste og lese andre brukeres oppdateringer (kalt tweets). Emneknagger brukes for å kategorisere postene, og gir økt synlighet.

LinkedIn

Dette er et nettverk som hovedsaklig brukes i profesjonell sammenheng. Som bruker oppretter man en profil med informasjon tilsvarende det man vanligvis finner i en CV, som utdanning, yrkeserfaring, tillitsverv med mer.

Gjennom nettverket kan man samle profesjonelle kontakter og forretningsforbindelser, med den hensikt å finne jobber, drive rekruttering eller diskutere faglige spørsmål.

Instagram

På Instagram, som først og fremst er en mobilapplikasjon, står det visuelle i fokus. Man poster bilder eller korte videoer som vises til de som følger deg. Man kan også legge enkle effekter, såkalte filtre, på bildene. På Instagram bruker mange emneknagger for å «kategorisere» bildene og for å få økt synlighet.

Snapchat

Snapchat er en raskt voksende mobilapplikasjon. Via Snapchat kan man sende direktemeldinger i bilde-, video- eller tekstform til enkeltpersoner eller grupper av venner. Innholdet som sendes blir kalt for snaps. Man kan legge en tidsavgrensning på innholdet som avgjør hvor lenge mottakeren kan se innholdet før det blir borte.

Hvordan bruke emneknagger?

Emneknagger – eller hashtags – brukes til å markere et emne eller søkeord i innlegg du poster i sosiale medier, og er mest brukt på Instagram og Twitter. Hashtagene bidrar til kategorisering av innlegg. Dermed kan du også få økt synlighet på dine innlegg, ved at de er lettere å finne fram til for andre som er opptatt av temaet.

En emneknagg starter med symbolet # etterfulgt av tekst rett etter symbolet, eksempelvis slik: #landbruk #jordbruksoppgjør #matoglandbruk2018.

All tekst etter # må henge sammen. Unngå bindrestrek, mellomrom og spesialtegn. Bruk eventuelt små og store bokstaver for å skille, slik: #DenneEmneknaggenFungerer