Kommunikasjon

Slik kan LinkedIn være nyttig for deg som tillitsvalgt

LinkedIn er ikke like kjent som Facebook og Twitter, men kan likevel være et godt verktøy for å knytte kontakter og holde deg oppdatert på faget ditt.

LinkedIn ble etablert for å være et verktøy for profesjonelle nettverk. Det preger mediet den dag i dag. LinkedIn er stedet du deler artikler og innhold som er relevant for ditt profesjonelle virke, ikke oppskrifter og kattebilder.

På LinkedIn kan du legge til kontakter, bedrifter og mennesker som det er relevant å knytte nettverk med.

Det er ikke så viktig at du har mange i ditt profesjonelle nettverk, men at personene er relevante for deg og ditt verv.

Få oversikt over ditt fagfelt med LinkedIn

LinkedIn er en effektiv kanal for å få oversikt over et fagfelt.

Du kan delta i grupper der eksperter og andre deler relevant fagstoff innen tema som innovasjon, styrearbeid eller bærekraft. Du kan også følge personer innen din bransje.

Bedrifter bruker LinkedIn for å nå profesjonelle målgrupper

Mange organisasjoner bruker LinkedIn for å profilere sin aktivitet både internt i konsernet, men også til andre interessenter.

Felleskjøpet Agri og Nortura er organisasjoner som bruker nettverket aktivt til å bygge sitt omdømme og legger ut saker knyttet til sin satsing på bærekraft. De henvendelser seg også mot profesjonelle målgrupper som kan være interessert i å jobbe i eller sammen med seg.

Når du begynner å følge en organisasjon eller person så er det som med Facebook, du får eksempler på flere du kan følge.

Anbefalte grupper å følge:

 • Styrerommet Norge –  om styrearbeid
 • Future Trends –  om trender
 • Innovasjon Norge om ny prosjektmuligheter og støtte
 • Digital Norway om kundeforståelse og bruk av digitale verktøy
 • Sustainable Brands – bærekraftige nyvinninger

Anbefalte personer å følge

Landbruk:

 • Ian Proudfoot – KPMGs Global head of agribusiness

Bærekraft:

 • John Elkinton er en internasjonal guru på tema bærekraft. Følg også #GreenSwans
 • Bjørn Kjærand Haugland – CEO i Skift, næringslivets klimaledere
 • Petter Gulli – Sustainable Brand Advisor at 12YEARS

Styrearbeid:

 • Frode Solberg er en lærer på BI som engasjerer seg sterkt i styrearbeid, legger ofte ut artikler.
 • Turid Elisabeth Solvang, COE i Future Boards. Engasjert i mangfold I styrerommet
 • Astri Liland, engasjert i styrearbeid og valgkomitéarbeid, ansatt i Norsk Landbrukssamvirker.
 • Thore Kleppen, partner i KPMG