Organisasjon

Tips til kursholderen

Skal du holde kurs eller foredag? Her finner du tips til planlegging og gjennomføring.

Til høyre finner du vår håndbok for kurs- og foredragsholdere for nedlastning. Under finner du en kort oppsummering av de mest sentrale punktene.

1. Planlegging er halve jobben

Sjansen for at et kurs skal bli bra øker betraktelig om du som kursholder er skikkelig forberedt. Du må vite hvem du snakker for, kunne stoffet ditt skikkelig og vite hva du skal gjøre om tiden blir for god eller for knapp. Deltakerne vil merke om kurset ditt er godt gjennomarbeidet, og premien du får tilbake er et mer engasjert og aktivt publikum.

2. Ha teknikken på plass

Sørg for å gå gjennom alt det tekniske i forkant.

Skal du bruke PowerPoint: sjekk at det er prosjektor i lokalet. Har du en PC med HDMI-inngang: spør om det er riktig overgang i lokalet, eller ta med dette selv. Ha gjerne med en minnepenn som backup. Spill gjennom presentasjonen i kurslokalet i forkant, om du har tid, for å sikre at alt vises som det skal.

3. Hvordan framstår DU?

Presentasjon handler selvsagt om det du formidler verbalt, men husk at også klær, stemmebruk, kroppsspråk med mer har betydning for førsteinntrykket deltakerne får av deg.

Sørg for at det du har på deg er helt, rent og pent, rett deg opp i ryggen og framstå med selvsikkerhet og autoritet. Det er du som er kursholder – ta rollen!

4. Variasjon

Med mindre du har en talegave langt utover det ordinære, er det begrenset hvor lenge du vil kunne holde på deltakernes oppmerksomhet om du begrenser deg til ett tema og én metode.

Del opp i kortere bolker, og varier hva slag metoder du bruker, for eksempel korte foredrag, diskusjoner/gruppearbeid, video, oppsummeringer med mer.

Begrens tiden på hver aktivitet slik at kursdeltakerne må holde fokus og jobbe effektivt der det kreves.

5. Begrens deg

Med mindre kurset du skal holde går over flere dager, vil du ofte oppleve at tiden kan bli for knapp til å lære bort alt som er å lære på temaet du holder kurs om. Vær bevisst dette og hvilket detaljnivå du legger deg på. Ofte kan det være vel så hensiktsmessig å ha mål om å gi kursdeltakerne oversikt over innholdet. Ha rom for at de kan ønske seg innhold, og opplys om hvor de kan finne mer informasjon og kunnskap etter kursslutt.