Fagstoff

Her har vi samlet nyttig fagstoff innen relevante temaer for deg som er tillitsvalgt i en av landbrukets organisasjoner.
Skal du lykkes med kommunikasjonsarbeidet ditt, så må du ha en god plan. Ved å svare på disse fem spørsmålene har du en kommunikasjonsstrategi!
Siv Heimdal er fagsjef for digital kommunikasjon i Norsk Landbrukssamvirke og har skrevet mange hundre artikler til landbruk.no. Her deler hun sine skrivetips med deg!
Å skrive en god tekst er ikke vanskelig, men det krever to tidkrevende oppgaver - planlegging og øving!
Ta Grep er et mentorprogram for tillitsvalgte i landbruket. Som mentor kan du bidra med din kunnskap og erfaring til å forme nye tillitsvalgte i landbrukets organisasjoner.
Ta Grep er et mentorprogram for tillitsvalgte i landbruket. I løpet av programmet blir du godt kjent med landbrukssamvirkenes problemstillinger og får tett oppfølging av en mentor.