Fagstoff

Her har vi samlet nyttig fagstoff innen relevante temaer for deg som er tillitsvalgt i en av landbrukets organisasjoner.
Tankesmien Agenda og Norsk Landbrukssamvirke har i dette notatet sett på hvilke muligheter som ligger i samvirke som selskapsform framover.
I 2021 kom det endringer i samvirkeloven knyttet til møtevirksomhet. Under kan du finne høringsbrev, innspill fra Norsk Landbrukssamvirke og endelig Proposisjon til Stortinget.

Samvirke

Samvirkelovverk

For de som er interessert i å lære litt mer om samvirkelovverk, kan dere ta en titt på disse sidene til Coop Europe:

Organisasjon

Styreinstruks

Her er et forslag til styreinstruks som innholder beskrivelse av ansvar og oppgaver for styret og administrasjonen. Instruksen har også et punkt om taushetsplikt.
Skal du lykkes med kommunikasjonsarbeidet ditt, så må du ha en god plan. Ved å svare på disse fem spørsmålene har du en kommunikasjonsstrategi!