Fagstoff

Her har vi samlet nyttig fagstoff innen relevante temaer for deg som er tillitsvalgt i en av landbrukets organisasjoner.
I 2021 kom det endringer i samvirkeloven knyttet til møtevirksomhet. Under kan du finne høringsbrev, innspill fra Norsk Landbrukssamvirke og endelig Proposisjon til Stortinget.

Organisasjon

Styreinstruks

Her er et forslag til styreinstruks som innholder beskrivelse av ansvar og oppgaver for styret og administrasjonen. Instruksen har også et punkt om taushetsplikt.
Å skrive en god tekst er ikke vanskelig, men det krever to tidkrevende oppgaver - planlegging og øving!