Fagstoff

Her har vi samlet nyttig fagstoff innen relevante temaer for deg som er tillitsvalgt i en av landbrukets organisasjoner.

Organisasjon

Styreinstruks

Her er et forslag til styreinstruks som innholder beskrivelse av ansvar og oppgaver for styret og administrasjonen. Instruksen har også et punkt om taushetsplikt.
Skal du lykkes med kommunikasjonsarbeidet ditt, så må du ha en god plan. Ved å svare på disse fem spørsmålene har du en kommunikasjonsstrategi!
Siv Heimdal er fagsjef for digital kommunikasjon i Norsk Landbrukssamvirke og har skrevet mange hundre artikler til landbruk.no. Her deler hun sine skrivetips med deg!
Å skrive en god tekst er ikke vanskelig, men det krever to tidkrevende oppgaver - planlegging og øving!