Fagstoff

Her har vi samlet nyttig fagstoff innen relevante temaer for deg som er tillitsvalgt i en av landbrukets organisasjoner.
Ta Grep er et mentorprogram for tillitsvalgte i landbruket. Som mentor kan du bidra med din kunnskap og erfaring til å forme nye tillitsvalgte i landbrukets organisasjoner.
Ta Grep er et mentorprogram for tillitsvalgte i landbruket. I løpet av programmet blir du godt kjent med landbrukssamvirkenes problemstillinger og får tett oppfølging av en mentor.

Organisasjon

Arbeid i valgkomiteen

Praktiske råd til hvordan valgkomiteen kan strukturere sitt arbeid.