Fagstoff

Her har vi samlet nyttig fagstoff innen relevante temaer for deg som er tillitsvalgt i en av landbrukets organisasjoner.
Tankesmien Agenda og Norsk Landbrukssamvirke har i dette notatet sett på hvilke muligheter som ligger i samvirke som selskapsform framover.
I 2021 kom det endringer i samvirkeloven knyttet til møtevirksomhet. Under kan du finne høringsbrev, innspill fra Norsk Landbrukssamvirke og endelig Proposisjon til Stortinget.

Samvirke

Samvirkelovverk

For de som er interessert i å lære litt mer om samvirkelovverk, kan dere ta en titt på disse sidene til Coop Europe:
Gjennom mer enn 150 år har landbruket og bøndenes bedrifter utviklet seg og gått gjennom store endringer. Bli bedre kjent med landbrukssamvirkenes historie her.