Fagstoff

Her har vi samlet nyttig fagstoff innen relevante temaer for deg som er tillitsvalgt i en av landbrukets organisasjoner.
Å skrive en god tekst er ikke vanskelig, men det krever to tidkrevende oppgaver - planlegging og øving!
Ta Grep er et mentorprogram for tillitsvalgte i landbruket. Som mentor kan du bidra med din kunnskap og erfaring til å forme nye tillitsvalgte i landbrukets organisasjoner.
Ta Grep er et mentorprogram for tillitsvalgte i landbruket. I løpet av programmet blir du godt kjent med landbrukssamvirkenes problemstillinger og får tett oppfølging av en mentor.
Hvordan kan vi fortsette å ha økonomisk vekst i fremtiden, uten at det går på bekostning av kloden vi bor på?