Fagstoff

Her har vi samlet nyttig fagstoff innen relevante temaer for deg som er tillitsvalgt i en av landbrukets organisasjoner.

Organisasjon

Arbeid i valgkomiteen

Praktiske råd til hvordan valgkomiteen kan strukturere sitt arbeid.

Organisasjon

Styreevaluering

Tar man seg ofte nok tid til å vurdere og evaluere styrets betydning for forbedring og framgang?

Organisasjon

Tips til kursholderen

Skal du holde kurs eller foredag? Her finner du tips til planlegging og gjennomføring.
Sosiale medier kan være et fantastisk utstillingsvindu for landbruket, bondeyrket og organisasjonen din – når det brukes med fornuft.
Tips og råd til formulering av styrets avgjørelser, samt hvordan du går fram om du er uenig med flertallet.