Aina Bartmann

Bakgrunn som geitbonde i Lyngen og lang erfaring som leder i flere landbruks- og miljøorganisasjoner.

Bartmann var blant annet leder i Norsk Bonde- Småbrukarlag 1992-1996. Hun etablerte Bondens marked i Norge i regi av Norsk Landbrukssamvirke i 2003, der hun var daglig leder fram til 2015. Hun er nå daglig leder i GMO-nettverket, en paraplyorganisasjon for 18 organisasjoner og bedrifter.

Bartmann var medlem i Bioteknologinemnda (nå rådet) i 8 år.

Hun har vært styreleder i Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) og GenØk – Senter for Biosikkerhet.

Aina Bartmann holder foredrag om GMO i matproduksjon.

Hvilke muligheter og utfordringer gir de nye genredigeringsmetodene?

Hvordan kan norsk landbruk bidra til en forsvarlig bruk av genteknologi?

I foredraget drøftes også matsikkerhet i globalt perspektiv, og

forbrukere og bønders rett til å gjøre informerte valg.

 

Ta kontakt med Aina Bartmann på mail: aina.bartmann@gmonettverket.no