Anette Mellbye

Statsviter med spisskompetanse på digital transformasjon og innovasjon.

Anette Mellbye er statsviter fra UIO og har en mastergrad i comparative politics fra London School of Economics. Økonomiforståelse i ledelse fra BI.

Mellbye bidrar som foredragsholder på blant annet Styrelederskolen og NHHs nye program om endringsledelse for styrer. Hun er styremedlem i Polaris Media, XXL, Ullevål Stadion Group og i direksjonen i Polyteknisk Forening. I tillegg driver hun gård med skog, ammeku og kornproduksjon på Nes i Hedmark.

Anette kan bidra med foredrag om:

  • Digital transformasjon og innovasjon – for styrer, ledergrupper, bedrifter.
  • Styrets / ledelsens ansvar i digital transformasjon.
  • Innovasjon og nye forretningsmodeller.
  • Hvordan rigge bedrifter for digital transformasjon.

Kontakt Anette på epost: anette@grefsheim.no