Annika Dybwad

Mentorskap, styre- og lederutvikling i Norge og globalt.

Annika har med sin varierte erfaring, brede kompetanse og personlige engasjement bidratt til leder- og medarbeiderutvikling i store offentlige virksomheter, NGO’s og private selskaper over hele verden siden 2006.

Hun er en erfaren leder, styremedlem, entrepreneur og konsulent, som gjennom mange år har vist en egen evne til å forløse potensial i virksomheter nasjonalt og internasjonalt.

Annika bidrar i dag på mentorprogrammet Ta Grep.

Hun bidrar med leder- og teamutvikling og styreutvikling innen helse, mat, energi, finans, utdanning og kultur i Norge, Afrika, Nord Amerika, Sør-Amerika, Europa og Asia.

Annika kan bidra med foredrag og workshops på følgende temaer:

  • Utvikling av norske selskaper med globale vekstambisjoner – for styrer, ledergrupper og bedrifter
  • Mentorprogram
  • Strategiprosesser
  • Teambuilding (solid erfaring med multikulturelle team og styrer)
  • Individuell coaching/mentor

Kontakt Annika på annika.dybwad@gmail.com eller mobil 95036545.

Se videopresentasjon av Annika