Arne Ivar Sletnes

Spisskompetanse på internasjonal handelspolitikk og handel med jordbruksprodukter.

Arne Ivar Sletnes er fagsjef for internasjonale spørsmål i Norsk Landbruksamvirke.

Sletnes har lang erfaring fra Landbruks- og matdepartementet og NIBIO (tidl. NIJOS og Skog og landskap). Har omfattende erfaring fra arbeid innen internasjonalt samarbeid, politikk og forvaltning knyttet til jordbruk, skogbruk og klima. Spisskompetanse på internasjonal handelspolitikk og handel med jordbruksprodukter.

Kontakt Arne Ivar på arne.ivar.sletnes@landbruk.no

Se videopresentasjon av Arne Ivar