Arne Selvik

Siv. øk. fra NHH og Cand.polit. (sosiologi) fra Universitetet i Bergen.

Arne Selvik har vært gjesteforsker og gjesteprofessor ved University of Wisconsin-Madison, direktør/instituttsjef for Industriøkonomisk Institutt ved NHH, kommunaldirektør i Bergen kommune, programdirektør for Solstrandprogrammet for Senior Executives og kommunikasjonsdirektør i AFF ved NHH. Aktiv styreleder og styremedlem i mer enn 50 styrer i alle bransjer. Driver fra 2014 Arne Selvik Consulting som tilbyr styreevalueringer, rådgivning, kurs og foredrag. Fagbokforfatter på Fagbokforlaget med bøker som Omgitt av Løgnere (2005), Styreverden (2019), Ledelse på hjernen (2013) og Den digitale styreverden med Tarjei Alvær Heggernes (2022).

For styreverv, artikler, foredrag og flere publikasjoner se www.arneselvik.no og https://no.wikipedia.org/wiki/Arne_Selvik

Holder foredrag innen:
Styreutvikling om prinsipper og gode praksiser for hvordan roller og arbeidsmåter i styrer kan utvikles, fornyes og forbedres. Bygger på Styreverden-bøkene og Den Digitale styreverden

Ledelse på hjernen gir et nevrovitenskapelig-basert syn på hvordan hjernen og hormonsystemene virker på lederes beslutninger, hukommelse og evnen til å bevare roen i kritiske situasjoner.

Omgitt av løgnere handler om hvor vanskelig det kan være å gi ærlige tilbakemeldinger til ledere.

Robotene kommer – muligheter, fordommer og utfordringer knyttet til robotisering, maskinlæring, overvåking og kyberkriminalitet.

Vikingledelse handler om ledelsespraksiser, organisering og innovasjon hos vikingene. Foredraget bygger på et bokprosjekt som Gudmund Hernes og jeg har kalt Viking Leadership and Innovation.

Kontaktinformasjon : arne@arneselvik.no