Arthur Salte

Agronom og heltidsbonde siden 1994. Rådsmedlem i Tine og Årsmøteutsending i Felleskjøpet Rogaland/Agder.

Holder foredrag for unge bønder/bønder, politikere og bedrifter/organisasjoner. Frittalende og direkte, med innlevelse, kunnskap og optimisme. Løfter frem norsk matproduksjon på en jordnær og interessant måte.

Arthur kan bidra med foredrag om:

  • Samvirke det valgte jeg selv!! (ikke fordi far sa det)
  • Samvirkets sterke og svake sider
  • Samvirke, sammen skaper vi arbeidsplasser
  • Hvordan lykkes og trives
  • Maktforholdene i verdikjedene for mat
  • Forbrukeren og sluttmarkedet
  • «Dæ æ jabnå så dræge»
  • «Tenk å ha et produkt som forbrukeren bare må ha hver 4 time»
  • Inspirasjonsforedrag
  • Kontakt Arthur på arthuts@online.no