Astrid Solberg

Organisasjonsmenneske med bred kompetanse.

Astrid Solberg er organisasjonssjef i Norge Bondelag.

Hun er utdannet landbruksøkonom og har bakgrunn som tillitsvalgt og ansatt i en rekke organisasjoner, blant annet som generalsekretær i 4H Norge.

Astrid kan bidra med kurs og foredrag om:

  • Organisasjonsopplæring
  • Valgkomitéarbeid
  • Landbrukspolitikk

Kontakt Astrid på e-post: astrid.solberg@bondelaget.no

Se videopresentasjon av Astrid