Christian Anton Smedshaug

Smedshaug har siden 2011 vært daglig leder i AgriAnalyse. Han er tidligere rådgiver på internasjonale spørsmål, EU og økonomi i Norges Bondelag. Ansatt i internasjonal seksjon Landbruksdepartementet 2001-2003.

Han har en doktorgrad i økologi fra daværende Norges Landbrukshøgskole (2000) og hovedfag fra Universitet i Oslo. I tillegg har han grunnfag i historie og etnologi, og Hærens befalsskole for lett luftvernartilleri.

Smedshaug har blant annet skrevet bøkene «Gjeld. Hvordan Vesten lurer seg selv» (3. utg, 2018), «Europa etter EU» (2016) og «Kan jordbruket fø verden?» (2. utg. 2012). Den har også en engelsk versjon «Feeding the World in the 21st Century» (Anthem Press, London 2010). Sammen med Håvard Friis Nilsen har han redigert bøkene «Folkepartiet?» (Res Publica 2007) og «Troen på markedet» (Res Publica 2011).

Bredt interessefelt innenfor politisk økonomi, industri og jordbruk, geopolitikk og europeisk samarbeid.

Smedshaug kan bidra med foredrag om:

Norsk og globalt jordbruk, trender, utviklingstrekk og utfordringer, samt internasjonal landbrukspolitikk og handel.

Han har også bidratt med mange foredrag om den manglende omstillingen i norsk økonomi, bakgrunn for gjeldskrisen 2008, og hvorfor vi kommer til å få en ny innen få år, samt utviklingen i EU og europeisk samarbeid.

Kontakt Christian Anton på: cas@agrianalyse.no