Einar Øverenget

Professor i filosofi, Høgskolen i Innlandet Dr. grad i filosofi

Etikk, dilemmatrening, ytringskultur, handlinger og verdier.

• Etikk – ikke snill men klok
• Livet på autopilot
• Ytringskultur – hvordan bygge en organisasjon der folk tør å si fra til hverandre
• Arbeidskultur og trivsel
• Verdinavigasjon – hvordan sture med utgangspunkt i verdier

Kontaktinformasjon: einar@humanistisk-akademi.com