Elisabeth Irgens Hokstad

Bonde i Vestfold med bred organisasjons- og styreerfaring.

Elisabeth Irgens Hokstad er bonde (melkeprodusent 1996-2020, økologisk korn og kjøtt) fra Larvik, med høgskoleutdanning i jordbruk, miljø og økonomi.

Hun har bred organisasjonserfaring, blant annet som styremedlem i TINE SA, Larvik Havn KF og Nedre Lågen jordvanning SA. Hun har også erfaring fra valgkomitearbeid lokalt, i Vestfold Bondelag, Nortura og Norges Bondelag

Elisabeth kan bidra med foredrag om:

  • Landbrukspolitikk, samvirke, verdikjede
  • Valgkomitearbeid og annen organisasjonsbygging
  • Møteledelse
  • Kommunikasjon og media

Kontakt Elisabeth på ehokstad@online.no