Gaute Homb Lenvik

Administrerende direktør i Norsk Landbrukssamvirke

Gaute Lenvik har lang erfaring fra organisasjoner knyttet til landbruk. Han er en aktiv foredragsholder innen tema samvirke, bærekraft og konkurransekraft.

Ta kontakt på mail :gaute.lenvik@landbruk.no