Håkon Marius Kvæken

Ammekubonde med kjapp replikk og bred erfaring som speaker, toastmaster og auksjonarius.

Håkon Marius Kvæken er bonde med ammekuproduksjon i Løten i Hedmark. Siden 2008 har han vært ‘husbonde’ på Radio Norge, og har i tillegg erfaring fra NRK P1+ og lokalradio.

Håkon Marius er opptatt av det meste innen kjøttfe og praktiske råd i ammeproduksjon. Han har sterke meninger om hvilke type avl som bør drives i Norge, for å gjøre ammekuprodusentens hverdag så enkel som mulig. Han er også landbrukspolitisk engasjert.

Kvæken bruker gjerne humor i sine foredrag, og har i tillegg hatt flere oppdrag som toastmaster, speaker og auksjonarius – blant annet på Okseauksjonen på Staur de siste årene.

Kontakt Håkon Marius på e-post: kvaeke@online.no