Harald Velsand

Erfaren kursholder på temaer som organisasjonsutvikling og politisk påvirkning.

Harald Velsand er utdannet sivilagronom, og var organisasjonssjef i Norges Bondelag fra 1993 til 2012. Han er i dag politisk rådgiver i Norges Bondelag.

Harald kan bidra med foredrag om:

  • Organisasjonsutvikling
  • Møteledelse
  • Landbrukspolitikk
  • Politisk påvirkningsarbeid
  • Landbrukets klimaarbeid

Kontakt Harald på e-post: harald.velsand@bondelaget.no