Helene Lillekvelland

Økonom som holder foredrag om landbrukets økonomiske ringvirkninger, samvirke og driftskreditt.

Helene er fagsjef for samfunnsøkonomi og styresekretær i Norsk Landbrukssamvirke. I tillegg er hun fagansvarlig for Oppgjørs- og driftskredittordningen i landbruket. Hun er utdannet som samfunnsøkonom fra NMBU og UiO, og har etterutdanning i Grønn vekst fra BI.

Helene kan bidra med foredrag om

Landbrukssamvirkets samfunnsbidrag

Det er mange som ikke er klar over hvor stort fotavtrykk landbrukssamvirket setter i samfunnet. Da Norsk Landbrukssamvirke fikk gjennomført en ringvirkningsanalyse av medlemmene sine, fikk vi tallfestet dette. Ringvirkningsanalysen har blitt Helenes lille baby, og hun forteller deg gjerne om landbrukssamvirkets samfunnsbidrag i hele landet!

Samvirke som konkurransefortrinn

Helene har jobbet mye med samvirke som organisasjonsform, og er overbevist om at samarbeidende forretningsformer gir mer til samfunnet enn andre forretningsformer. Samvirke er på vei til å bli trendy igjen – men vi legger kanskje ikke helt merke til det? Helene har erfaring fra å lede mindre samvirker og foreninger, og forteller gjerne om det hun mener er den hemmelige samvirkerevolusjonen som skjer rett foran nesen vår.

Gjennom sitt verv som styresekretær og som sekretær for komiteen som utarbeidet nye vedtekter og finansieringsmodell for NL har Helene også opparbeidet seg god kjennskap til Norsk Landbrukssamvirke som organisasjon.

Grønn vekst og konkurransekraft

Hvordan skal vi lykkes med en grønn omstilling? Helene holder gjerne foredrag om grønn vekst og mulighetene i bioøkonomien. Hvordan kan vi skape grønne arbeidsplasser og grønn innovasjon? Gir landbruket verdier ut over maten som produseres? Helene er nyfrelst på bærekraft og snakker gjerne om sirkulærøkonomi, klimautfordringer og det grønne skiftet.

Driftskredittordningen i landbruket

Oppgjørs- og driftskredittordningen i landbruket gir bønder mulighet til å få kreditt uten å pantsette gård og grunn. Ordningen er 50 år gammel, men fortsatt høyaktuell. Den har vært et viktig bidrag i distriktene hvor pantegrunnlaget i eiendommen ikke er høyere enn strengt tatt nødvendig. Helene er driftskredittekspert, og forteller gjerne om ordningen helt praktisk, eller litt mer politisk.

Kontakt Helene på helene.lillekvelland@landbruk.no