Julie Nåvik Hval

Samfunnsøkonom med engasjement for samvirke som selskapsform.

Julie Nåvik Hval er trønder, og utdannet samfunnsøkonom fra NTNU og Universitetet i Oslo og jobber i dag som fagsjef samvirke i Norsk Landbrukssamvirke.

Hun har tidligere jobbet med utmarksforvaltning og distriktsutvikling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og med utredning innen landbruks- og matsektoren hos Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (nå en del av NIBIO).

Julie har også flere års erfaring fra internasjonalt arbeid, blant annet som klimarådgiver i FNs miljøprogram i Nairobi/Kenya, og som praktikant på den norske ambassaden i Nicaragua. Hun har også vært engasjert i flere organisasjoner som jobber med bønder og landbruk, både i Norge og i utviklingsland.

Julie har stor tro på samvirke som selskapsform, og kan fortelle deg om:

  • Hvilke egenskaper som skiller samvirker fra andre forretningsmodeller
  • Økonomiske og samfunnsmessige argumenter for samvirke
  • Viktige rammebetingelser for samvirkene, både i og utenfor landbruket
  • Hvorfor samvirkene har vært viktig for norske bønder fram til i dag, og hvorfor de vil bli stadig viktigere for å sikre en bærekraftig norsk landbrukssektor i framtida

Kontakt Julie på epost: julie.navik.hval@landbruk.no

Se videopresentasjon av Julie