Karoline A. Hustad

Advokat med spisskompetanse på fast eiendom og rovdyr.

Karoline A. Hustad har vokst opp på gård i Møre og Romsdal. I dag er hun advokat i Norges Bondelag, hvor hun jobber mye med spørsmål relatert til fast eiendom og rovdyr.

Hustad har i tillegg organisatorisk erfaring fra Amnesty International og som styremedlem i Bondelagets Servicekontor. Hun er også tidligere leder for foredragsvirksomheten ved Jussformidlingen i Bergen.

Karoline kan bidra med foredrag om:

Eiendomspolitikk

Hvilke rettslige verktøy påvirker hvordan landbrukets produksjonsarealer skal benyttes, og av hvem?

Rovdyr

  • Rovdyrerstatning: Vilkårene for erstatning for tap av husdyr til rovdyr, og utfordringer med avkortning av erstatning.
  • Lisensfelling av rovdyr

Allemannsrett

Ulike problemstillinger innenfor allemannsretten, eksempelvis ferdselsrett på inn- og utmark, samt motorferdsel.

På henvendelse er det også aktuelt med rettslige foredrag innenfor andre tema relatert til landbruksnæringen.

Se CV og kontakt Karoline via LinkedIn eller på epost: karoline.hustad@bondelaget.no