Kristin Taraldsrud Hoff

Økonom og statsviter med lang erfaring som foredragsholder, kommentator og debattant.

Kristin Taraldsrud Hoff er direktør for næringspolitikk i Norsk Landbrukssamvirke, og har lang erfaring som analytiker, debattant og kommentator i skjæringspunktet mellom politikk og marked.

Hoff er økonom og statsviter fra Universitetet i Oslo, og har bakgrunn fra TINE, Schibsted og Opinion, i tillegg til MMI, ECON og Fafo hvor hun blant annet arbeidet som valgforsker.

Hoff var også medlem av Matkjedeutvalget i 2011, og sitter som medlem i Omsetningsrådet.

Kristin kan bidra med foredrag på temaer som:

  • Matmakt
  • Valg og politisk analyse
  • Markedsregulering
  • Media og opinion

Kontakt Kristin på epost: Kristin.Hoff@landbruk.no