Lars Fredrik Stuve

Sivilagronom med bred næringspolitisk erfaring og spisskompetanse på korn- og kraftfôrpolitikk.

Lars Fredrik Stuve er tidligere administrerende direktør i Norske Felleskjøp (1998-2019). Norske Felleskjøp har siden 2001 hatt markedsregulatoransvaret for korn da Statens kornmonopol ble endelig avviklet.

Stuve har også erfaring som næringspolitisk sjef i Norges Skogeierforbund , politisk rådgiver i Landbruks- og matdepartementet og som organisasjonssjef i Drammensdistriktets Skogeierforening.

Lars Fredrik kommer fra Biri og er utdannet sivilagronom fra NLH studieretning nærings- og ressursøkonomi (1978). Han driver i tillegg en korngård på Ringerike hvor han produserer såkorn for Felleskjøpet.

Lars Fredrik kan bidra med foredrag og forelesninger innenfor temaene:

  • Norsk korn- og kraftfôrplitikk
  • Markedsordningen for korn
  • Beredskap, sjølforsyning og matvaresikkerhet
  • Blir det nok korn til alle – norsk kornproduksjon i et globalt perspektiv
  • Den norske modellen – grunnkurs i korn- og kraftfôrpolitikk
  • Norske- og importerte råvarer i matmel og kraftfôrindustrien
  • Importvernet og virkemidler i korn- og kraftfôrpolitikken
  • Rommet for norsk korn i en markedstilpasset matmel- og kraftfôrindustri

Kontakt Lars Fredrik på epost: mailto:lars.fredrik.stuve@gmail.com.