Ola Hedstein

Allsidig og erfaren foredragsholder og debattant.

Ola Hedstein er tidligere administrerende direktør i Norsk Landbrukssamvirke.

Hedstein kommer opprinnelig fra Skatval i Trøndelag og er utdannet ved NMBU (1992) med studieretning Husdyrfag. I tillegg har han etterutdanning fra BI innen Master of Management programmet, og arbeidserfaring fra Matmerk, Landbruks- og matdepartementet, Nortura og NHO Mat og drikke.

Ola kan bidra med foredrag innen temaer som

  • Bioøkonomi og bærekraft
  • Samvirke som forretningsmodell og organisasjonsform
  • Markedsbalansering
  • Næringspolitikk
  • Internasjonale og nasjonale utviklingstrekk i politikk og marked
  • Landbruk og teknologi

Kontakt Ola på ola.hedstein@landbruk.no

Se videopresentasjon av Ola