Ole Nikolai Skulberg

Holder foredrag om markedsutvikling, trender og jordbrukspolitikk.

Ole Nikolai Skulberg er direktør i Totalmarked kjøtt og egg.

Skulberg har mastergrad i skogfag fra NMBU og yrkeserfaring fra Forsvaret, Norges Bondelag og Norske Felleskjøp. Han er i tillegg aktiv gårdsbruker.

Ole Nikolai kan bidra med foredrag om markedssituasjonen og markedstrender i kjøtt- og eggsektoren, markedsregulering og jordbrukspolitikk.

Kontakt Ole Nikolai på ole.skulberg@nortura.no