Ragnhild Nilsen

En av Skandinavias fremste inspiratorer, med spisskompetanse på innovasjon og bærekraft.

Dr. Ragnhild Nilsen (PhD) er en av Skandinavias sterkeste inspiratorer.

Hun har jobbet med innovasjon siden hun var liten jente, vært med på å etablere 6 selskaper og 2 internasjonale Universitet, vært leder for det grønne skiftet i Nortura, laget verdens første økologiske bomullshåndklær og tekstil utav grisetang, skrevet 12 bøker på Cappelen Damm innen tema som endringsledelse, selvutvikling, arbeidsglede, coaching, forhandlinger, kommunikasjon og teambygging.

At hun egentlig ønsket å bli nonne, har kunstnernavnet Arctic Queen og er global artist med 5 CDs, vitner om en usedvanlig bredde. Ragnhild har vunnet flere priser for sitt arbeide.

Ragnhild kan bidra med foredrag som:

Forandring fryder? Perledykk.

En reise i endringens landskap, hva du kan forvente og hvordan du kan bidra på gode måter.

Eggshell in a nutshell: Innovasjon i praksis

Hvordan komme fra tanke til handling, lære av dine feil, ta et skritt om gangen og leve i tro.

Individualist i team?

Hvordan være best og samtidig gjøre andre gode?

Talekunstens 7 hemmeligheter!

Hvordan bygge ditt budskap så det blir husket og forstått? Hvordan få kontakt med tilhørerne? Hvordan håndtere nervøsitet?

Kontakt Ragnhild på: ragnhild@globalfairtrade.com