Reidar Almås

Bred foredragserfaring fra inn- og utland på tema som samvirke, landbrukspolitikk, og landbrukshistorie.

Reidar Almås er seniorforsker (Dr. philos – sosiologi) og professor emeritus ved NTNU. Almås startet og bygde opp Norsk senter for bygdeforskning (fra 2017 RURALIS).

Almås er sosiolog fra Universitetet i Bergen og ble doktor philos på ei avhandling om samdrift i landbruket i 1980. Almås har publisert ei rekke bøker, blant andre Norsk jordbruk – det nye hamskiftet (1977), Bygdesosiologi (1985), Bygdeutvikling (1995), Norges landbrukshistorie (2002), Norsk matmakt i endring (2015), med Hilde Bjørkhaug og Jostein Vik, Omstart – forslag til ein ny landbrukspolitikk (2016) og Klimasmart landbruk (2018). 

Almås har bred foredragserfaring fra inn- og utland på temaer som samvirke, landbrukspolitikk, landbrukshistorie, bygdesosiologi, arbeidsmiljø og helse.

Kontakt Reidar på e-post: reidar.almas@ruralis.no