Sigrid Bratlie

Sigrid Bratlie er prosjektleder i NCE Heidner Biocluster og spesialrådgiver i Kreftforeningen.

Sigrid Bratlie kan bidra med foredrag innen bioteknologi/genteknologi som fag, politikk og  juss. Hun har også foredrag innen både mat og landbruk, akvakultur, helse og medisin.

Hun har  i flere år jobbet tett sammen med de norske avlsbedriftene Norsvin, Geno, Graminor og AquaGen i forskningsprosjektet GENEinnovate – om hvordan genredigering kan bidra til økt bærekraft i norsk land- og havbruk. Tidligere jobbet hun i flere år som seniorrådgiver i Bioteknologirådet med faglige og politiske spørsmål knyttet til genteknologi. Sigrid gjør også mye kunnskapsformidling om bioteknologi til allmennheten, blant annet i media og som forfatter. Sigrid er utdannet molekylærbiolog ved University of Glasgow og Imperial College London i Storbritannia, og har en Phd fra Institutt for kreftforskning ved Radiumhospitalet i Oslo.

Kontaktinformasjon : sigrid.bratlie@klosser.no