Thore Kleppen

Statsautorisert revisor med foredrag på tema som eierstyring, selskapsledelse og økonomistyring.

Thore Kleppen er kornbonde fra Løten (medlem i Bondelaget og Felleskjøpet) og statsautorisert revisor med 3 tiårserfaring innen rådgivning og revisjon.

Kleppen er rådgiver med erfaring innen styrerådgivning, revisjonsutvalg, selskapsstyring, risikostyring og internkontroll. Han har sin utdannelse fra NHH (Handelshøyskolen), NTNU-Ind.døk, samt Krigsskolen og befalsskolen. Jordbruk har han lært av sin bestefar, far og naboer.

Thore er mye brukt som foredragsholder innen eierstyring og selskapsledelse og økonomistyring for styrer, revisjonsutvalg, kontrollkomiteer, samt ledelse. Han har tillegg til dette bred erfaring innen foredrag innen regnskap og skatt.

Han har undervist i høgskolesystemet, for private bedrifter, for statlige virksomheter og samvirkeforetak.

Vil du booke et foredrag med Thore? Kontakt han på: Thore.kleppen@kpmg.no

Les kort CV og mer om Thore her

Følg Thore på LinkedIn