Forretningsutvikling

14. november 15. november 2018 Kl. 10.00 16.00

Landbrukets Hus, Hollendergata 5, Oslo

Kurset er en unik mulighet for å bygge nettverk på tvers av konsernstyrer, utveksle erfaring og få oppdatert kunnskap om forretningsdrift.

For hvem?

Topptillitsvalgte/konsernstyremedlemmer i landbrukets organisasjoner.

Pris

Kurset koster kr. 8. 000,-

Påmelding

Ta kontakt med din organisasjon og send din påmelding til kurs@landbruk.no

Spørsmål?

Kontakt Astri Liland, Astri.Liland@landbruk.no

Velkommen til fordypningskurs i forretningsutvikling, 14.-15.november 2018!

Landbruk Arena tilbyr fordpyningskurs for topptillitsvalgte som ønsker å tilegne seg dybdekunnskap på enkelttemaer som er relevante for sin organisasjon.

Møteledere: Thore Kleppen, KPMG og Astri Liland, Norsk Landbrukssamvirke.

Program

Onsdag 14.november

 • 10:00

  Velkommen. Presentasjon av program og forventninger

  Astri Liland, fagsjef kompetanse Norsk Landbrukssamvirke

 • 10:15

  Hvordan ser en strategiprosess ut i 2018?

  John Arne Ulvan, konsernsjef i Felleskjøpet Agri

 • 11:15

  Hva ser en etter i en oppkjøpssituasjon? Erfaringer og råd

  Gert W. Munthe, Herkules Capital

 • 12:15

  Lunsj

 • 13:00

  Markedsmekanismer for en markedsregulator

  Hans Thorn Wittusen, visekonsernsjef i Nortura

 • 14:00

  Omsetningsrådets rolle i regulering av markedet

  Kristin Hoff, direktør næringspolitikk i Norsk Landbrukssamvirke

 • 15:00

  Prisens påvirkning på markedet - er det så enkelt at vi kan ta den pris vi trenger for et produkt?

  Nina Veflen, professor ved Institutt for markedsføring på BI

 • 16:00

  Markedsanalyser - modeller og teknikker for å finne riktig beslutningsgrunnlag

  Nina Veflen, professor ved Institutt for markedsføring på BI

 • 17:00

  Beslutningsteori - hvordan finner vi feilkilder og svake punkt?

  Nina Veflen, professor ved Institutt for markedsføring på BI

 • 19:00

  Middag

Torsdag 15.november

 • 08:30

  Status etter gårsdagen. Refleksjon i salen

  Thore Kleppen, KPMG

 • 09:00

  Hvordan arbeider vi frem en god investeringsanalyse?

  Espen Skaldehaug, Førsterektor i institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi på BI.

 • 10:00

  Case - en investeringsanalyse

  Espen Skaldehaug, Førsterektor i institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi på BI.

 • 11:15

  Konkurransekraften - hvordan måler og utvikler vi den?

  Truls Fjeldstad, Direktør for marketing og business intelligens i Norgesgruppen.

 • 12:15

  Lunsj

 • 13:00

  Hvordan blir fremtidens varehandel?

  Anette Mellbye, bonde med erfaring fra digital utvikling innen varehandel, medier og mm.

 • 14:00

  Strategiske valg i det grønne skiftet

  Fra konsernledelsen i TINE

 • 15:00

  Oppsummering og avslutning

Last ned kursmateriale