God virksomhetsstyring i samvirkeforetak

25. april 2019 Kl. 14:00 18:00

Thon Hotel Vika Atrium, Oslo

Om krav og praksis for god virksomhetsstyring.

Hvordan håndtere de ulike krav til etterlevelse av regelverk, dokumentasjon og anti-korrupsjonsarbeid? Hvordan arbeider de ulike foretak med slike problemstillinger, og hva kan vi lære av hverandre når det gjelder å jobbe korrekt og effektivt, også på tvers av alle berørte virksomhetsområder?

Innføring av datalagringsdirektivet GDPR og krav til prosedyrer og dokumentasjon var fjorårets store tema i alle virksomheter. Men også annet regelverk og rettspraksis de senere år viser at kravene til god virksomhetsstyring stadig skjerpes. Bestemmelsene om foretaksstraff og korrupsjon omfatter f.eks. flere områder enn tidligere.

Det blir presentasjoner ved

  • Juridisk direktør Nina Melandsø, TINE SA
  • Adm. direktør Svein Ove Haugland, Norges Råfisklag SA
  • Adm. direktør Elisabeth Morthen, Gartnerhallen SA
  • Direktør samfunnsansvar Heidi Finskas, KLP

Deltakeravgift kr. 950 pr. deltaker. Påmelding sendes: mw@samvirke.org

Kurset arrangeres av Samvirkesenteret.