Seminar for kontrollkomitéer

16. februar 2022 Kl. 10:00 15.00

Landbrukets Hus, Hollendergata 5 i Oslo og digitalt (Teams )

Seminar for kontrollkomitéer i Norsk Landbrukssamvirke. Faglig påfyll fra Økokrim ved Morten Bamle. Morten Bamle er statsautorisert revisor fra Norges Handelshøyskole, og har siden 2005 jobbet med etterforskning av økonomisk kriminalitet i Økokrim. Utveksling av erfaring og status arbeidet i kontrollkomitéer.

Velkommen til seminar for kontrollkomitéenes medlemmer. Både erfarne og nye medlemmer er velkommen.
Vi vil ta en status rundt arbeidet i og oppfatningen av kontrollkomitéene.
Vi vil diskutere riktig bruk av kontrollkomitéene og grensegang opp mot andre kontrollorgan i samvirkene.
Vi får innlegg fra en spesialetterforsker fra Økokrim om hvordan Økokrim arbeider med økonomisk kriminalitet i organisasjoner, samt hvordan kontrollkomiteer kan etterse at det er gode kontrollrutiner for å unngå økonomisk kriminalitet.
Møteleder Åge Klepp fra Norsk Landbrukssamvirke.

Har du innspill til seminaret så ta gjerne kontakt med Astri Liland på 95801931 eller mail astri.liland@landbruk.no.

Påmelding sendes på mailadresse kurs@landbruk.no eller til Astri.

Pris pr deltager : kr.300,-.