Kontrollkomitéseminar

08. november 2018 Kl. 10:00 16:00

Landbrukets Hus, Hollendergata 5, Oslo

Seminar for deg som er medlem i en kontrollkomité.

Om seminaret

Dette seminaret har som mål å øke verdien av kontrollkomiteens innsats for virksomheten.

Om foreleserne

Thore Kleppen er ansvarlig for KPMGs faggruppe for revisjonsutvalg. Han har spesiell erfaring fra arbeid med landbrukssamvirke og kurs for revisjonsutvalg kontrollutvalg.

Pris

Seminaret koster kr. 2.500,-

Påmelding

Kontakt din organisasjon og send påmelding innen 1.oktober til kurs@landbruk.no.

Om seminaret

Dette seminaret har som mål å øke verdien av kontrollkomiteens innsats for virksomheten. Dette innebærer:

  • Å dyktiggjøre medlemmer av kontrollkomiteer slik at de bedre kan ivareta sin funksjon, og ha en klar oppfatning av sin rolle i organisasjonen.
  • Bevisstgjøre deltakerne på på kontrollkomiteens rolle og overordnete oppgave i å utøve god eierstyring.
  • Diskutere ulike, konkrete problemstillinger gjennom bruk av case.