Ny teknologi, klima og miljøendringers påvirkning på arbeidet i styrende organer

03. desember 2019 Kl. 10:00 17:00

Landbrukets Hus, Hollendergata 5, Oslo

Seminar for deg som er medlem i styrer, kontrollkomitéer og revisjonsutvalg.

Formålet er å gi medlemmer av styrer og kontrollkomiteer økt forståelse for sentrale utfordringer som påvirker alle samvirkeselskaper, samt hvordan dette bør endre agendaen og arbeidet i styrende organer.

Gjennomføres av forskjellige bidragsytere. Navn kommer etter hvert.

 

  1. Innledning: Thore Kleppen
  2. Ny teknologi – hva gir det av muligheter og hva og hvordan jobber styrende organer med dette?
  3. Ny teknologi – hva gir dette av risiko, og hvordan bør styrende organer forholde seg til dette?
  4. Hvordan tenker et oppkjøpsfond, hvordan øke avkastningen på egne investeringer, og hvordan kan samvirkeselskaper jobbe sammen med privat equity?
  5. Misligheter – stadig nye saker – hva er det styrende organer bør gjøre og hva er det de ikke gjør?
  6. Miljø, klima og samfunnsansvar – hvordan ta dette inn i arbeidet med i de styrende organer?
  7. Andre nyheter og endringer.
  8. Avslutning

 

Har du spørsmål knyttet til kurset så ta kontakt med astri.liland@landbruk.no

 

Pris : kr 3000,-. Deltar du også på styrekurs i økonomi den 26 november er totalpris kr. 5000,-.

 

Påmelding : kurs @landbruk.no

 

Påmeldingsfrist : 1 november 2019