Genteknologi og GMO: Utfordringer og lovregulering – seminar 2

28. mai 2021 Kl. 09:00 10.45

Digitalt

Tema: Utfordringer og lovregulering

Norsk Landbrukssamvirke inviterer til webinar om genteknologi og GMO. I dette webinaret vil du lære mer om hvilke utfordringer genteknologi bringer med seg, og ulike lovreguleringer av genredigering (GMO) i Norge og internasjonalt.

Vi vil i perioden april – august 2021 arrangere totalt fire webinarer om temaet genteknologi og GMO hvor vi tar for oss fag, samfunn og politikk på en enkel og informativ måte. De øvrige tre er planlagt 30. april, 18. juni og 27. august (kl. 09.00 – 10.45). Se kurskalenderen til landbrukarena.no for informasjon og påmelding.

Formål med seminaret

Sette NLs medlemsbedrifter godt inn i saksfeltet genteknologi parallelt med Genteknologiutvalgets arbeid med NOU om genteknologiloven

Hva lærer du?

Hvilke utfordringer genteknologi bringer med seg og lovreguleringer av genredigering (GMO) i Norge og internasjonalt

Hvem kan delta?

Tillitsvalgte og ansatte i Norsk Landbrukssamvirkes medlemsorganisasjoner og faglagene, samt medlemmer i GMO-nettverket og medlemmer av NCE Heidner Biocluster kan delta.

Program

Fredag 28. mai

 • 09.00

  Velkommen!

  Arne Ivar Sletnes , Norsk Landbrukssamvirke

 • 09.05

  Hvilke utfordringer bringer genteknologien med seg?

  Aina Bartmann, daglig leder i GMO-Nettverket. Trine Hvoslef-Eide, professor ved NMBU og Ville Erling Sipinen fra Vitenskapskomitéen for Mat og Miljø.

 • 09.50

  Pause

 • 10.00

 • Lovregulering av GMO/genredigering i Norge og internasjonalt

  Janne Bohnhorst, Seksjonsleder i Miljødirektoratet og Sigrid Bratlie

 • 10.45

  Slutt

BAKGRUNN FOR WEBINARENE

Flere av NL sine medlemsorganisasjoner har et behov for å gjennomgå egen GMO-policy, i lys av utviklingen som har skjedd på fagfeltet siden policyen ble vedtatt i 2005. I tillegg skjer det viktige politiske prosesser på området genteknologi som har betydning for norsk landbruk. Spesielt gjelder det arbeidet til Genteknologiutvalget, nedsatt 13. november 2020, som skal utrede spørsmål og komme med råd om genteknologi, nye teknikker og genmodifiserte organismer. Utvalget skal levere sitt bidrag, inkludert forslag om endringer i genteknologiloven, i form av en NOU innen 1. juni 2022.

Norsk Landbrukssamvirke vil derfor i perioden 2021 – 2022 gjennomføre prosjektet «Kompetansebygging om genteknologi og gjennomgang av GMO-policy».

Kunnskapsbygging er et viktig element i prosjektet

 

Påmelding

Seminar: genteknologi 28.05.21