Genteknologi og GMO: Status for den politiske debatten – seminar 3

18. juni 2021 Kl. 09:00 10.45

Digitalt

Tema: Status for den politiske debatten, fremtidige politiske scenarier.

Norsk Landbrukssamvirke inviterer til webinar om genteknologi og GMO.

Vi vil i perioden april – august 2021 arrangere totalt fire webinarer om dette temaet hvor vi tar for oss fag, samfunn og politikk på en enkel og informativ måte.

De øvrige tre er planlagt 30. april, 28. mai og 27. august (kl. 09.00 – 10.45)

Formål med seminaret

Sette NLs medlemsbedrifter godt inn i saksfeltet genteknologi parallelt med Genteknologiutvalgets arbeid med NOU om genteknologiloven

Hva lærer du?

Status for den politiske debatten i Norge, i EU og våre naboland

Hvem kan delta?

Tillitsvalgte og ansatte i Norsk Landbrukssamvirkes medlemsorganisasjoner og faglagene, samt medlemmer i GMO-nettverket og medlemmer av NCE Heidner Biocluster kan delta.

Status for den politiske debatten, fremtidige politiske scenarier.

Program

 • 09.00

  Velkommen

  Arne Ivar Sletnes , Norsk Landbrukssamvirke

 • 09:05

  Status for den politiske samfunnsmessige debatten i Norge

  Aina Bartmann, GMO - nettverket og Sigrid Bratlie, NCE Heidner Biocluster

 • 09:35

  Politiske diskusjoner og holdninger i Sverige og EU

  Marie Nyman, Kanselisjef i Gentekniknämnden, Sverige

 • 10:05

  Pause

 • 10.15

  Mulige fremtidige politiske scenarier

  Sigrid Bratlie, NCE Heidner Biocluster

 • 10.45

  Slutt

Påmelding

Seminar: genteknologi 18.06.21

BAKGRUNN FOR WEBINARENE

Flere av NL sine medlemsorganisasjoner har et behov for å gjennomgå egen GMO-policy, i lys av utviklingen som har skjedd på fagfeltet siden policyen ble vedtatt i 2005. I tillegg skjer det viktige politiske prosesser på området genteknologi som har betydning for norsk landbruk. Spesielt gjelder det arbeidet til Genteknologiutvalget, nedsatt 13. november 2020, som skal utrede spørsmål og komme med råd om genteknologi, nye teknikker og genmodifiserte organismer. Utvalget skal levere sitt bidrag, inkludert forslag om endringer i genteknologiloven, i form av en NOU innen 1. juni 2022.

Norsk Landbrukssamvirke vil derfor i perioden 2021 – 2022 gjennomføre prosjektet «Kompetansebygging om genteknologi og gjennomgang av GMO-policy».

Kunnskapsbygging er et viktig element i prosjektet